Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Käppala N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Käppala N 1030 19,2% 38,3% 26,0% 16,4% 9,5% 50,8% 49,2% 1,4% 2,3%
Summa 1030 19,2% 38,3% 26,0% 16,4% 9,5% 50,8% 49,2% 1,4% 2,3%

http://www.val.se