Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vaxholm Sydost

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vaxholm Sydost 1467 11,5% 22,6% 26,9% 39,1% 5,8% 48,2% 51,8% 1,0% 2,5%
Summa 1467 11,5% 22,6% 26,9% 39,1% 5,8% 48,2% 51,8% 1,0% 2,5%

http://www.val.se