Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vaxholm Mitt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vaxholm Mitt 1353 15,4% 27,0% 21,7% 35,8% 7,5% 44,9% 55,1% 0,7% 1,4%
Summa 1353 15,4% 27,0% 21,7% 35,8% 7,5% 44,9% 55,1% 0,7% 1,4%

http://www.val.se