Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vaxholm Norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vaxholm Norr 1502 9,9% 60,7% 18,6% 10,9% 6,0% 50,5% 49,5% 0,6% 1,9%
Summa 1502 9,9% 60,7% 18,6% 10,9% 6,0% 50,5% 49,5% 0,6% 1,9%

http://www.val.se