Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrtälje - Kvisthamra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Kvisthamra 1334 14,8% 28,2% 23,8% 33,1% 7,3% 47,1% 52,9% 0,5% 1,6%
Summa 1334 14,8% 28,2% 23,8% 33,1% 7,3% 47,1% 52,9% 0,5% 1,6%

http://www.val.se