Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrtälje - Flygfältet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Flygfältet 1233 21,2% 35,5% 20,0% 23,4% 9,7% 45,9% 54,1% 0,2% 1,1%
Summa 1233 21,2% 35,5% 20,0% 23,4% 9,7% 45,9% 54,1% 0,2% 1,1%

http://www.val.se