Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrtälje - Grossgärdet - Nordrona

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Grossgärdet - Nordrona 1240 36,8% 21,8% 15,5% 26,0% 14,5% 47,2% 52,8% 0,3% 0,9%
Summa 1240 36,8% 21,8% 15,5% 26,0% 14,5% 47,2% 52,8% 0,3% 0,9%

http://www.val.se