Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrtälje - Bryggården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Bryggården 1423 25,4% 22,5% 17,0% 35,1% 9,0% 45,0% 55,0% 0,7% 1,2%
Summa 1423 25,4% 22,5% 17,0% 35,1% 9,0% 45,0% 55,0% 0,7% 1,2%

http://www.val.se