Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrtälje - Norra Innerstan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Norra Innerstan 1695 20,9% 22,2% 21,4% 35,5% 8,2% 45,1% 54,9% 0,6% 2,4%
Summa 1695 20,9% 22,2% 21,4% 35,5% 8,2% 45,1% 54,9% 0,6% 2,4%

http://www.val.se