Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrtälje - Grind - Långgarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Grind - Långgarn 1341 21,1% 22,1% 16,3% 40,4% 7,8% 45,2% 54,8% 0,4% 1,0%
Summa 1341 21,1% 22,1% 16,3% 40,4% 7,8% 45,2% 54,8% 0,4% 1,0%

http://www.val.se