Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrtälje - Solbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Solbacka 1098 17,0% 45,4% 22,4% 15,1% 9,9% 50,0% 50,0% 0,4% 1,2%
Summa 1098 17,0% 45,4% 22,4% 15,1% 9,9% 50,0% 50,0% 0,4% 1,2%

http://www.val.se