Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrtälje - Vigelsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Vigelsjö 1267 21,6% 26,0% 18,7% 33,7% 7,1% 47,8% 52,2% 0,6% 1,5%
Summa 1267 21,6% 26,0% 18,7% 33,7% 7,1% 47,8% 52,2% 0,6% 1,5%

http://www.val.se