Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrtälje - Stadskärnan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Stadskärnan 1730 16,1% 19,9% 20,7% 43,2% 5,8% 45,9% 54,1% 0,9% 2,1%
Summa 1730 16,1% 19,9% 20,7% 43,2% 5,8% 45,9% 54,1% 0,9% 2,1%

http://www.val.se