Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Älmsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Älmsta 1406 14,7% 19,3% 25,0% 41,0% 7,5% 48,2% 51,8%   0,9%
Summa 1406 14,7% 19,3% 25,0% 41,0% 7,5% 48,2% 51,8% 0,9%

http://www.val.se