Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hallsta Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hallsta Centrum 894 14,7% 18,7% 19,5% 47,2% 7,4% 44,7% 55,3% 0,9% 1,0%
Summa 894 14,7% 18,7% 19,5% 47,2% 7,4% 44,7% 55,3% 0,9% 1,0%

http://www.val.se