Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hallsta Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hallsta Norra 1065 20,1% 25,8% 24,0% 30,0% 8,5% 53,1% 46,9% 0,4% 1,9%
Summa 1065 20,1% 25,8% 24,0% 30,0% 8,5% 53,1% 46,9% 0,4% 1,9%

http://www.val.se