Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Herräng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Herräng 940 9,0% 20,4% 29,7% 40,9% 5,5% 52,8% 47,2% 0,1% 2,2%
Summa 940 9,0% 20,4% 29,7% 40,9% 5,5% 52,8% 47,2% 0,1% 2,2%

http://www.val.se