Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fasterna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fasterna 900 15,0% 30,0% 29,3% 25,7% 7,2% 52,2% 47,8% 1,3% 1,8%
Summa 900 15,0% 30,0% 29,3% 25,7% 7,2% 52,2% 47,8% 1,3% 1,8%

http://www.val.se