Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rö - Skederid - Husby-Sjuhundra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rö - Skederid - Husby-Sjuhundra 1614 15,1% 34,0% 28,2% 22,7% 7,1% 52,0% 48,0% 0,7% 1,3%
Summa 1614 15,1% 34,0% 28,2% 22,7% 7,1% 52,0% 48,0% 0,7% 1,3%

http://www.val.se