Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lohärad - Malsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lohärad - Malsta 713 15,8% 35,1% 26,9% 22,2% 8,7% 53,3% 46,7% 0,1% 1,3%
Summa 713 15,8% 35,1% 26,9% 22,2% 8,7% 53,3% 46,7% 0,1% 1,3%

http://www.val.se