Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Estuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Estuna 1089 17,3% 35,6% 26,0% 21,1% 8,0% 49,8% 50,2% 0,5% 1,5%
Summa 1089 17,3% 35,6% 26,0% 21,1% 8,0% 49,8% 50,2% 0,5% 1,5%

http://www.val.se