Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söderby Karl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Söderby Karl 837 14,5% 25,8% 28,8% 30,9% 6,1% 51,6% 48,4% 0,2% 1,4%
Summa 837 14,5% 25,8% 28,8% 30,9% 6,1% 51,6% 48,4% 0,2% 1,4%

http://www.val.se