Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Roslags-Bro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Roslags-Bro 1106 14,6% 33,0% 25,7% 26,8% 8,3% 51,6% 48,4% 0,3% 0,8%
Summa 1106 14,6% 33,0% 25,7% 26,8% 8,3% 51,6% 48,4% 0,3% 0,8%

http://www.val.se