Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vätö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vätö 1041 11,9% 18,5% 26,6% 42,9% 5,5% 53,1% 46,9% 0,6% 0,6%
Summa 1041 11,9% 18,5% 26,6% 42,9% 5,5% 53,1% 46,9% 0,6% 0,6%

http://www.val.se