Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Frötuna Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Frötuna Södra 948 12,1% 27,3% 27,8% 32,7% 5,4% 52,5% 47,5% 0,3% 0,8%
Summa 948 12,1% 27,3% 27,8% 32,7% 5,4% 52,5% 47,5% 0,3% 0,8%

http://www.val.se