Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Frötuna Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Frötuna Norra 870 12,1% 30,1% 28,0% 29,8% 5,2% 52,6% 47,4% 0,3% 0,1%
Summa 870 12,1% 30,1% 28,0% 29,8% 5,2% 52,6% 47,4% 0,3% 0,1%

http://www.val.se