Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Blidö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Blidö 1064 9,3% 18,5% 27,9% 44,3% 4,9% 53,5% 46,5% 0,9% 2,2%
Summa 1064 9,3% 18,5% 27,9% 44,3% 4,9% 53,5% 46,5% 0,9% 2,2%

http://www.val.se