Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hysingsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hysingsvik 775 11,1% 27,5% 27,4% 34,1% 6,1% 51,9% 48,1% 1,0% 0,8%
Summa 775 11,1% 27,5% 27,4% 34,1% 6,1% 51,9% 48,1% 1,0% 0,8%

http://www.val.se