Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 1 Sjudargården/Prästängen/S:t Per

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
1 Sjudargården/Prästängen/S:t Per 1386 12,0% 36,8% 24,6% 26,6% 6,0% 48,9% 51,1% 0,7% 2,7%
Summa 1386 12,0% 36,8% 24,6% 26,6% 6,0% 48,9% 51,1% 0,7% 2,7%

http://www.val.se