Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 2 Centrala Sigtuna/Utsikten/Viken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
2 Centrala Sigtuna/Utsikten/Viken 1562 15,4% 34,0% 22,7% 27,8% 9,7% 47,7% 52,3% 1,1% 2,8%
Summa 1562 15,4% 34,0% 22,7% 27,8% 9,7% 47,7% 52,3% 1,1% 2,8%

http://www.val.se