Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 3 Brännbo/Klockbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
3 Brännbo/Klockbacken 1606 16,9% 27,3% 23,8% 31,9% 7,9% 45,9% 54,1% 0,9% 6,7%
Summa 1606 16,9% 27,3% 23,8% 31,9% 7,9% 45,9% 54,1% 0,9% 6,7%

http://www.val.se