Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 4 Til

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
4 Til 1557 20,9% 37,0% 24,7% 17,4% 10,6% 49,5% 50,5% 0,8% 3,2%
Summa 1557 20,9% 37,0% 24,7% 17,4% 10,6% 49,5% 50,5% 0,8% 3,2%

http://www.val.se