Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 5 Norrbacka/Arenberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
5 Norrbacka/Arenberga 1478 14,8% 32,6% 21,6% 31,0% 9,1% 49,9% 50,1% 0,8% 4,7%
Summa 1478 14,8% 32,6% 21,6% 31,0% 9,1% 49,9% 50,1% 0,8% 4,7%

http://www.val.se