Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 6 Norrbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
6 Norrbacka 1235 32,8% 33,6% 20,5% 13,1% 10,3% 46,3% 53,7% 0,8% 2,1%
Summa 1235 32,8% 33,6% 20,5% 13,1% 10,3% 46,3% 53,7% 0,8% 2,1%

http://www.val.se