Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 7 G:a Märsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
7 G:a Märsta 1358 21,6% 29,7% 21,8% 26,9% 8,4% 47,4% 52,6% 0,8% 2,8%
Summa 1358 21,6% 29,7% 21,8% 26,9% 8,4% 47,4% 52,6% 0,8% 2,8%

http://www.val.se