Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 11 Ekillatorp/Märsta centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
11 Ekillatorp/Märsta centrum 1641 22,6% 31,0% 21,9% 24,6% 8,3% 47,8% 52,2% 0,8% 2,9%
Summa 1641 22,6% 31,0% 21,9% 24,6% 8,3% 47,8% 52,2% 0,8% 2,9%

http://www.val.se