Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 12 Tingvalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
12 Tingvalla 996 26,7% 35,4% 24,5% 13,4% 7,6% 55,1% 44,9% 1,4% 4,5%
Summa 996 26,7% 35,4% 24,5% 13,4% 7,6% 55,1% 44,9% 1,4% 4,5%

http://www.val.se