Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 17 Odensala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
17 Odensala 1264 15,8% 40,3% 27,5% 16,4% 7,9% 51,3% 48,7% 0,8% 1,6%
Summa 1264 15,8% 40,3% 27,5% 16,4% 7,9% 51,3% 48,7% 0,8% 1,6%

http://www.val.se