Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 19 Norra Rosersberg/Skånela

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
19 Norra Rosersberg/Skånela 1078 16,2% 34,5% 27,8% 21,4% 9,3% 52,0% 48,0% 0,8% 2,1%
Summa 1078 16,2% 34,5% 27,8% 21,4% 9,3% 52,0% 48,0% 0,8% 2,1%

http://www.val.se