Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 15 Valsta centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
15 Valsta centrum 924 23,6% 37,4% 22,4% 16,6% 11,4% 49,8% 50,2% 1,7% 3,0%
Summa 924 23,6% 37,4% 22,4% 16,6% 11,4% 49,8% 50,2% 1,7% 3,0%

http://www.val.se