Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 16 Östra Steninge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
16 Östra Steninge 1670 19,5% 36,6% 24,2% 19,6% 11,9% 49,9% 50,1% 1,3% 2,2%
Summa 1670 19,5% 36,6% 24,2% 19,6% 11,9% 49,9% 50,1% 1,3% 2,2%

http://www.val.se