Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 21 Västra Steninge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
21 Västra Steninge 1303 23,5% 44,1% 20,2% 12,3% 10,3% 50,3% 49,7% 0,8% 2,4%
Summa 1303 23,5% 44,1% 20,2% 12,3% 10,3% 50,3% 49,7% 0,8% 2,4%

http://www.val.se