Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 23 Södra Valsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
23 Södra Valsta 1218 28,3% 35,4% 20,4% 15,8% 9,9% 48,3% 51,7% 0,4% 4,6%
Summa 1218 28,3% 35,4% 20,4% 15,8% 9,9% 48,3% 51,7% 0,4% 4,6%

http://www.val.se