Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nynäshamn 2 Estö Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 2 Estö Ö 1034 16,4% 28,0% 26,3% 29,2% 7,4% 52,1% 47,9% 0,6% 1,7%
Summa 1034 16,4% 28,0% 26,3% 29,2% 7,4% 52,1% 47,9% 0,6% 1,7%

http://www.val.se