Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nynäshamn 3 Estö V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 3 Estö V 1119 17,3% 30,4% 23,0% 29,3% 6,0% 50,8% 49,2% 0,5% 2,5%
Summa 1119 17,3% 30,4% 23,0% 29,3% 6,0% 50,8% 49,2% 0,5% 2,5%

http://www.val.se