Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nynäshamn 4 Centrala Nynäshamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 4 Centrala Nynäshamn 1675 14,6% 22,9% 19,5% 43,0% 6,0% 47,5% 52,5% 1,2% 1,0%
Summa 1675 14,6% 22,9% 19,5% 43,0% 6,0% 47,5% 52,5% 1,2% 1,0%

http://www.val.se