Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nynäshamn 7 Via

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 7 Via 1506 13,3% 17,4% 22,0% 47,2% 5,4% 45,2% 54,8% 0,2% 1,5%
Summa 1506 13,3% 17,4% 22,0% 47,2% 5,4% 45,2% 54,8% 0,2% 1,5%

http://www.val.se