Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nynäshamn 10 Vaktberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 10 Vaktberget 750 26,0% 24,0% 19,9% 30,1% 8,5% 50,4% 49,6% 0,7% 1,5%
Summa 750 26,0% 24,0% 19,9% 30,1% 8,5% 50,4% 49,6% 0,7% 1,5%

http://www.val.se