Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nynäshamn 11 Hacktorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 11 Hacktorp 924 13,7% 33,0% 25,9% 27,4% 7,1% 52,3% 47,7% 0,5% 3,5%
Summa 924 13,7% 33,0% 25,9% 27,4% 7,1% 52,3% 47,7% 0,5% 3,5%

http://www.val.se