Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nynäshamn 17 Torö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 17 Torö 501 8,0% 18,8% 31,1% 42,1% 3,8% 55,7% 44,3% 0,6% 2,0%
Summa 501 8,0% 18,8% 31,1% 42,1% 3,8% 55,7% 44,3% 0,6% 2,0%

http://www.val.se